Advantech WebAccess


Příspěvek zveřejněn: 1.2.2016

Vizualizační systém postavený na webové technologii.

Advantech WebAccess je vizualizační systém (HMI/SCADA), který je kompletně postavený na webové technologii – správa systému, vývoj aplikace, její grafický návrh, i vlastní vizualizace se provádí pomocí webového prohlížeče.

Koncepce

Systém je vhodný jak pro jednoduchou vizualizaci s jedním počítačem, který slouží jako server sběru dat i jako vizualizační server, tak pro rozsáhlé aplikace, kdy je instalováno několik komunikačních datových nodů (SCADA node), libovolný počet klientů (CLIENT) a jeden projektový nod (PROJECT node):

SCADA node –  server, který komunikuje s HW vrstvou po různých sběrnicích a zajišťuje výměnu dat mezi HW a systémem WebAccess.

PROJECT node –  Na tomto serveru je uložena kompletní konfigurace (projekt) celého systému, včetně všech kopií SCADA nodů. Funguje jako administrátor celku.

CLIENT – Klientem může být v podstatě libovolný webový prohlížeč z čehož plyne nezávislost na HW platformě klienta.  Stejné chování je garantováno u prohlížečů Explorer, Safari, Chrome a Firefox.

Vývoj aplikace

Tvorba aplikace je rozdělena do několika fází – založení projektu, založení a parametrizaci nódů, včetně ovladačů k HW, grafický návrh, konfiguraci alarmů, správu datových úložišť atd. V zásadě to znamená jednoduché klikání myší a vkládání vizualizačních prvků.

WebAcces se však neomezuje jen na vestavěnou funkcionalitu. Uživatel může psát různé skripty, které může tvořit ve třech jazycích: TLC, VB Script a JScript.

Spouštění skriptů je možné událostně nebo časovači.

Webové rozhraní podporuje HTML5.

Konektivita

Propojení s hardwarem
WebAccess je dodáván s balíkem ovladačů pro komunikaci s různým typem HW, jako jsou PLC a různé vstupně výstupní moduly předních výrobců (Allen Bradley, Siemens, LonWorks, Mitsubushi, Beckhoff, Yokogawa,…) Se systémem, ke kterému neexistuje samostatný ovladač je možno využít obecný komunikační protokol Modbus ve verzi TCP i ASCII/RTU (komunikace po síti Ethernet i sériové sběrnice typu RS-232, 485,422).

Datová propojení
WebAccess obsahuje nativní realtimovou databázi (RTDB), která odpovídá průmyslovým standardům pro sběr a analýzu obrovských množství dat.
Data však mohou být on-line poskytována třetím stranám pomocí standardů OPC UA/DA, DDE, Modbus a BACnet Server/Client.
WebAccess dále umožňuje výměnu dat s jinými databázovými stroji, jako jsou SQL, Oracle, MySQL a MS Access.

Datová konektivita je tedy opravdu široká a umožňuje snadné propojení s podnikovými ERP a MES systémy.

Programátorská API
WebAcces poskytuje tři druhy rozhraní:
WebAccess API – knihovny pro přístup k datům WebAccessu pro vývojáře Windows aplikací.
Web Service Interface – umožňuje vývojářům přístup k datům WebAccessu pomocí XML and JSON.
Widget Interface – pro tvorbu vlastních widgetů a jejich spuštění v prostředí WebAccess Dashboard.

Integrace videa
WebAccess umožňuje integraci videa do vizualizačních obrazovek, takže je možné např. online pomocí kamery sledovat skutečný stav technologie a dění v okolí.

Integrace Google Map a podpora GPS
Správa územně rozsáhlých celků, jako je monitoring budov, případně mobilních zařízení je díky propojení s Google Maps a sledováním pomocí GPS velice intuitivní.

Bezpečnost a redundance

Distribuovaná architektura
Každý SCADA node, funguje nezávisle na ostatních a každý spravuje svou vlastní databázi alarmů, logů, atd. Komunikace s klienty probíhá napřímo, takže výpadek jednoho serveru neznamená zhroucení systému.

Redundance SCADA nodů
Ke každému SCADA nodu lze nakonfigurovat záložní, který při výpadku přebere jeho funkci. Servery komunikují navzájem, ale jen jeden komunikuje s HW vrstvou. Při výpadku je klient automaticky překonfigurován na záložní server, který přebere i komunikaci s HW.
Redundance komunikačních linek a HW
Ke každému fyzickému komunikačnímu portu (RS-232, Ethernet,.. ) je možné konfigurovat port záložní – např. jedno PLC je možné připojit pomocí dvou sériových linek a tak předejít problémům při poruše na datové trase.
Je také možné použití dvou nezávislých PLC, každé připojené vlastní datovou linkou a ošetřit tak i případ selhání vlastního HW.
Jsou možné i kombinace sériové linky a Ethernetu – zařízení komunikující s WebAccesem po Ethernetu protokolem ModbusTCP, přejde na komunikace po záložní sériové lince protokolem Modbus ASCII.

HTTPS
WebAccess používá pro komunikaci mezi klientem a webovým serverem protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) který umožňuje zabezpečit toto spojení před odposloucháváním, podvržením dat a umožňuje též ověřit identitu protistrany.

Ostatní

Alarm management – komplexní správa alarmů včetně možnosti zasílání alarmových SMS či mailů.
Excel Reporting – možnost tvorby denních, týdenních, atd. automatických reportů vybraných dat ve formátu Excell.
Multi-touch – podpora více dotykových gest usnadňuje správu při použití dotykových obrazovek a na mobilních zařízeních.

Demo, licencování a další informace

Jednoduchý příklad hotové aplikace lze shlédnout zde.
Přihlášení
Jméno: webaccess
Heslo: (bez hesla)

Licence je udělována na určitý počet tagů (datových kanálů). Nabídku najdete na našem e-shopu. Více informací lze najít v katalogovém listu a na produktové stránce, kde lze stáhnout zkušební verzi WebAccessu.
Dále zde najdete úvodní videa pro tvorbu prvních aplikací, sekci FAQ a mnoho dalších informací včetně kompletní dokumentace.

Hlavní omezení zkušební verze spočívá v maximálním počtu tagů 150 a v omezení běhu aplikace na 2hodiny – po této době dojde k jejímu zastavení (lze ji však opětovně spustit). Detailní omezení viz dokumentace k produktu (kapitola 1.5.3.3.)

Top