Softwarová řešení

Softwarová řešení

Mimo výrobu a distribuci průmyslových počítačů, komponent a dalšího průmyslového hardwaru se zaměřujeme také na dodávku a implementaci průmyslových softwarových řešení. A to buď vlastních nebo řešení našich prověřených a spolehlivých partnerů. Díky tomu Vám můžeme nabídnout řešení napříč různými obory.

Výrobní informační MES/MOM systém iMPROVE iT!

Komplexní a modulární výrobní systém, který získává a vyhodnocuje data ze strojů a propojuje je s informacemi z dalších systémů. Díky tomu dokáže hlídat priority výrobních zakázek, dodržování výrobního postupu, sledovat efektivitu využití strojů, snižovat zmetkovost, motivovat zaměstnance a mnoho dalšího.

Monitoring strojů

Systém monitoringu strojů vám umožní v reálném čase sledovat stavy strojů a výrobních linek. Vidíte tak různé provozní stavy strojů, výrobní a nevýrobní časy a příčiny prostojů. Díky řádnému vyhodnocení stavu strojů lze také případně predikovat závady a opotřebení.

Lokalizace a trasování

Lokalizační systémy pomáhají v reálném čase určit přesnou polohu a sledovat pohyb osob, materiálu nebo zboží v otevřených areálech, halách, skladech, na výrobních linkách nebo i v dolech.

Automatické měření fyzikálních veličin

Stavebnicový automatizovaný systém, který bezdrátově v uzavřených prostorách měří různé fyzikální veličiny – tlaky, teploty, úrovně radiace, vlhkosti, pohyb, spotřebu vody, atd.

Přístupový a docházkový systém

Řešení, které vám umožní pohodlně sledovat a vyhodnocovat reálnou docházku vašich zaměstnanců nebo studentů. Systém vše zaznamená, vyhodnotí a zpracuje za vás – přesčasy, home office i služební cesty. Řešení je propojeno i s dveřními zámky a vpustí v určený čas jen povolané osoby.

Zabezpečený kioskový prohlížeč

Jednoduchý zabezpečený webový prohlížeč podporující moderní technologie HTML5 a CSS3. Díky tomuto celoobrazovkovému prohlížeči máte jistotu, že se návštěvník nedostane jinam než na předdefinované webové stránky. Své uplatnění najde v retailu, informačních centrech, na radnicích nebo v čekárnách.

Komplexní kioskové řešení

Kioskové řešení od Ki-Wi Digital umožňuje vzdálenou správu obsahu pro několik zařízení najednou, plánování obsahu, napojení na jiné informační systémy, analyzování chování uživatelů a jiné zákazníkem požadované funkce.

Řešení na míru

Nevyhovuje vám žádné z uvedených řešení? Díky našim vlastním vývojářům a partnerům z různých oblastí jsme vám schopni navrhnout řešení na míru vašim potřebám.
Top