Softwarová řešení

Softwarová řešení

Za dobu svého působení v oblasti průmyslové automatizace a IT techniky jsme získali a dále rozvíjíme rozsáhlé zkušenosti o jednotlivých procesech ve výrobních firmách. Abychom zákazníkům dokázali nabídnout kompletní a na míru připravená řešení, musíme velmi dobře rozumět provázanosti lidí, strojů, robotů a hardwarového vybavení s informačními systémy (ERP, MES, WMS apod.). Firmám, které požadují zvýšení efektivity, zlepšení plánování a kontroly výrobního procesu umíme nabídnout softwarová řešení, která prokazatelně přinesou měřitelné výsledky.

kontaktujte nás

Softwarová řešení pro výrobu

 • Bezpapírová výroba
 • Sběr dat z výroby
 • Odvádění výroby
 • Sledování a dohledatelnost
 • Digitalizace pohybu

Našim cílem je nabídnout výrobní informační systém typu MES (Manufacturing Execution Systems), který vám umožní integrovat všechna výrobní data a pomůže nastavit procesy pro zlepšování produktivity práce. V době, kdy se zvyšují požadavky na variabilitu produktů a zmenšují se výrobní dávky, potřebujete systém pro řízení výroby. MES kontroluje dodržování výrobního postupu, nastavuje stroje podle technologického postupu a zvyšuje efektivitu – OEE (Overall Equipment Effectiveness) – přesná on-line komunikace s výrobním procesem umožňuje efektivnější využití všech zdrojů ve výrobě.

Softwarová řešení pro komunikaci se zaměstnanci

 • Zaměstnanecký terminál
 • Informační a relaxační terminál
 • Terminál spokojenosti

Velmi častým požadavkem ze strany nejen výrobních firem je integrace hardwarového rozhraní (kiosky, all-in-one zařízení, digital signage) a informačního softwaru, který se stará o komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. V praxi to může znamenat různé funkce jako např. rezervaci a objednávání obědů, evidenci dokumentů zaměstnance, karta zaměstnance, informační oběžník, volný nebo omezený přístup k internetu, dotazník spokojenosti apod. Častým a někdy i nezbytným požadavkem je integrace se stávajícím ERP systémem, docházkovým systémem apod. Zavedení takového řešení do podniku zlepší komunikaci a angažovanost zaměstnanců a zefektivní vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.

Softwarová řešení pro informační kiosky

 • Digitální úřední deska (DÚD)
 • Reklama
 • Informační turistické desky

Zákazníkům, kteří se rozhodli pro naše kioskové softwarové řešení, které umíme zakázkově upravit pro různorodé použití jako např. digitální úřední deska (DÚD), turistické informace, rozcestníky apod. Kiosková aplikace je nepřetržitě přístupná, čitelná i v nočních hodinách a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

Top