zabezpečovací a vizualizační systém

Adrenalinové podzemí Znojmo

pokračujte

O investorovi

Koncem roku 2012 vyhrála společnost Autocont IPC a.s. výběrové řízení na dodávku zabezpečovacího systému do nově otvíraných adrenalinových tras Znojemského podzemí. Součástí zadání bylo i vybudování telefonního propojení podzemních stanovišť s velínem a dodávka počítačů pro zobrazování multimediálního obsahu v náročných podmínkách podzemních prostorů.

Zasílání alarmové SMS zprávy

Deník událostí

Zabezpečená síť pomocí IPSec

Odolnost ve vlhkých prostorech

Cíl projektu

K uskutečnění zabezpečovacího systému vedlo několik kroků. A to dodávka HW pro zpracování signálů z čidel PIR a magnetických bezpečnostních kontaktů. Dále vytvoření uzavřené komunikační sítě, která bude propojovat jednotlivé vzdálené body pomocí sítě mobilních operátorů. Nutná byla také vizualizace stavu celku na velíně s možností zasílání alarmových zpráv SMS na předvolená telefonní čísla a vytvoření webového serveru, pro vzdálenou kontrolu systému. Nezbytnou částí bylo dodat průmyslové počítače, které budou umístěny ve vlhkých podzemních prostorách a budou sloužit pro zobrazování videa z IP kamery, umístěné na povrchu, která zabírá část města, pod kterou se PPC nachází, spouštění prezentace ve formátu PPT a video-obsahu. Ovládání pomocí dotykové obrazovky a pomocí dálkového ovládání.

Řešení

Celkově šlo o tři podzemní trasy s několika kontrolovanými podzemními prostory rozloženými pod různými částmi města Znojma. Signály ze zabezpečovacích čidel a telefonní linky jsou staženy do sedmi sběrných míst. V každém takovém místě je uložena řídicí jednotka, která je schopna při rozpadu spojení s centrálou archivovat události a reagovat samostatně na stavy oblasti. Všechny řídící jednotky jsou propojeny pomocí GSM/UMTS routerů s integračním systémem velínu a tvoří tak samostatnou síť zabezpečenou pomocí IPSec.

Možnost zjištění stavu systému kdekoli z internetu.

Přínos

Integrační server shromažďuje údaje z připojených systémů a ukládá je do lokální databáze. Program serveru vyhodnocuje poplachové podmínky a o případných poplachových událostech okamžitě uvědomuje klientská pracoviště. V reakci na nastalé události může server provádět další předdefinované akce, jako je např. zaslání alarmové SMS zprávy. Tyto akce server provádí autonomně – nezávisle na stavu klientských pracovišť, tedy i při jejich výpadku. Další funkcí serveru je poskytování okamžitého stavu všech systémů v reálném čase i výpisu z deníku událostí připojeným klientům a příjem a zpracování požadavků od operátorů na klientských pracovištích. Samostatný modul aplikace serveru tvoří webový server pro možnost zjištění stavu systému kdekoli z internetu. Klientským pracovištěm může být v zásadě jakýkoli počítač, který má síťové připojení k integračnímu serveru a nainstalovaný klientský program. Operátor může na monitoru zobrazit libovolný plán (celkový přehled tras, samostatnou trasu nebo její střeženou oblast). Plány obsahují symboly sledovaných zařízení rozmístěné dle skutečnosti, barva těchto symbolů v reálném čase odráží stav daných zařízení, po vyvolání kontextového okna k určitému symbolu je pak operátorovi zpřístupněno ovládání tohoto prvku – zapnutí a vypnutí zabezpečení. Z jednotlivých prvků lze vytvořit logické skupiny a ovládat je naráz. Operátor má také přístupný deník událostí s historií stavů systému.

Použité technologie

  • Pro zobrazování multimediálního obsahu byl použit panelový počítač Winmate R19IA3S 65M1 s 19” dotykovou obrazovkou a krytím IP65, který byl doplněn o infračervené ovládání.
  • Telefonní linky z podzemních prostor jsou převedeny pomocí GSM bran a propojeny sítí mobilního operátora. Telefonní přístroje, které se nachází v podzemních prostorách, jsou odolné průmyslové typy s krytím IP66.
Top