VÝROBA PRO AUTOMOBILOVÝ A ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL

MESIT & RÖDERS, v.o.s.

pokračujte

O investorovi

G.A.Röders (a její česká pobočka MESIT & Röders) je firma s dlouholetou tradicí, která plně využívá moderních výrobních technologií. G.A.Röders vyrábí jak kovové tak plastové odlitky. Je stabilním dodavatelem tlakových odlitků z hliníku a zinku a vstřikovaných dílů z plastu. České zastoupení MESIT & Röders v Uherském Hradišti se specializuje na sériovou výrobu pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

Provozní teplota okolí až 45 °C

100% odolnost proti vlhkosti

Kompletní fanless provedení

Zaměstnanci jsou vybaveni RFID
bezkontaktní kartou

Cíl projektu

Záměr investora byl implementovat nový docházkový systém a systém pro správu a organizaci práce. V rámci této implementace bylo nutno zvolit HW platformu, která bude sloužit jako zaměstnanecký terminál a to v různých podmínkách v prostředí slévárny. Od počátku projektu bylo hlavním problémem skloubit relativně vysoké požadavky na průmyslovou odolnost (prach, vysoké teploty) s ekonomickou stránkou, kde hrála hlavní roli pořizovací cena. Naše společnost byla přizvána s žádostí o navržení vhodného řešení.

Řešení

Díky naší úzké spolupráci s firmou ELCOM IT Solutions ze slovenského Prešova (od roku 2012 exkluzivní zastoupení) jsme byli schopni nabídnout produkt UNIQ PC 150 postavený na procesoru Intel ATOM D525, v kompletním fanless provedení a průmyslovém krytí IP54/ IP65. Zaměstnanci jsou vybaveni RFID bezkontaktní kartou, kterou se přihlašují k terminálu. Výrobce na základě parametrů a testů garantoval provozní teplotu okolí až 45 °C a 100% odolnost proti vysoké vlhkosti (slévárenský provoz se vyznačuje v některých místech vlhkostí až 80-90 %). Společně se servisním balíkem ONSITE a IN-TIME, v kombinaci s prodlouženou zárukou, jsme nabídli zákazníkovi kvalitní řešení a ve výběrovém řízení jsme uspěli.

Přínos

Systému UNIQ se v prostředí slévárny MESIT&Röders velmi osvědčily, o čemž svědčí praktický nulový servis od nasazení do výroby. Dotykové all-in-panely jsou využívány jako docházkové terminály a rovněž terminály pro frontu práce. To umožnuje optimální sledování a statistickou analýzu pohybu zaměstnanců, potažmo efektivní rozdělování pracovních činností. Díky dobré zkušenosti byly v dalším kole nasazeny identické terminály přímo v mateřské společnosti G.A.Röders v Německém Soltau.

Použité technologie

  • 15“ All-in-One PC UNIQ 150
  • RFID čtečky (integrované v PC)
  • RFID karty pro zaměstnance
  • OS Microsoft Windows 7 Professional
  • ON SITE a IN TIME servisní balíky

Optimální sledování a statistická analýza pohybu zaměstnanců a efektivní rozdělování pracovních činností.

Top