MP Krásno a.s.

pokračujte

O investorovi

Během krátké doby se z malé zastaralé lokální provozovny v srdci Valašska stal moderní podnik, který zaujal místo mezi 5 největšími českými výrobci masa a masných výrobků. Společnost výrazně investovala do modernizace výroby. Výrobky z Krásna lze v současné době nalézt u řady obchodních řetězců a maloobchodních sítí, stejně jako na pultech specializovaných řeznictví. Společnost expanduje na slovenské a maďarské trhy.

Inovace 60 pracovišť

Vyšší produktivita

Vzdálený přístup

Cíl projektu

Neustálá snaha o zvyšování efektivity výroby a technologické inovace vedla investora k přípravě projektu na kompletní obnovu technologií používaných ve všech výrobních závodech (Valašské Meziříčí, Ostrava-Martinov a Nové Životice). Stávající systém se opíral o již zastaralý IS, informační technologie pro podporu pracovníků výroby, obchodníků, nákupu a vedení společnosti neposkytoval informace v reálném čase a požadované podobě. Použitelnost systému a jeho užitná hodnota také nekorespondovaly s moderním pojetím IT a IS – třídění a vyhledávání v informacích, reportní sestavy, validace vstupních dat, přílohy a ergonomické vlastnosti systému byly na nedostatečné úrovni.

Investor v otevřeném výběrovém řízení vybral společnost pro implementaci IS (SAP) a po prvotní analýze procesů byla přizvána naše společnost, aby navrhla vhodné technologické prvky a potřebnou infrastrukturu pro zadávání, sběr a analýzu dat z výroby a expedice. Po důkladné analýze prostředí bylo jasné, že veškerý HW musí odolat velmi nepříznivému prostředí (vlhkost, působení vody pod vysokým tlakem, nešetrné zacházení, provoz 24/7) a musí být zajištěn okamžitý servis, resp. nahraditelnost zařízení v případě výpadku (HW prvky mají přímý vliv na výrobu a expedici). Dále bylo nutné zajistit bezproblémovou spolupráci s IS SAP jako nadřazenou SW vrstvou.

Řešení

V celkovém rozsahu bylo potřeba inovovat cca 60 pracovišť a to osazením každého dílčího pracoviště průmyslovým dotykovým vážním PC VITUS. Systém VITUS je speciální průmyslový počítač vyrobený z potravinářské nerezové oceli v IP69K krytí s dotykovou obrazovkou, který je dále vybaven speciální vážní kartou. Ta umožňuje, aby byly připojeny až 2 libovolné průmyslové váhy a celý proces navažování, nulování, ukládání váhy do databáze atd., byl realizován přímo na PC bez nutnosti použití externích indikátorů. Dále byly jako součást pracoviště zvoleny prvky pro zadávání vstupních dat (průmyslové skenery 1D a 2D kódů) a prvky pro výstup (thermo tiskárny štítků). Na všech systémech VITUS byl instalován zákaznický SW (speciální knihovny, vážní a kalibrační SW) vytvořený pro investora, sloužící k bezproblémové spolupráci s IS SAP a pro obsluhu průmyslových váh. Finálním krokem bylo zapojení všech prvků do funkční infrastruktury, zajištění redundance na místech, kde to je nutné a několika týdenní testovací provoz pro odladění možných nedostatků před nájezdem do ostrého provozu.

Přínos

Implementace systému SAP a nových technologických pracovišť umožnila společnosti MP Krásno přechod na novou IT infrastrukturu a vyřešila problémy s kompatibilitou starého systému. Funkcionalita a data stávajícího systému byla zachována a rozšířením možností systému byla zvýšena jeho užitná hodnota. Možnost v reálném čase sledovat veškeré vstupy a výstupy z výroby a díky tomu optimálně plánovat logistiku zásob a vytížení směn, zajistila rapidní nárůst efektivity výroby. Inovovaná technologická pracoviště jsou mnohem uživatelsky vstřícnější a umožňují pracovníkům zrychlení prací a tím vyšší výstupy za směnu. Vzdálený přístup ke všem pracovištím pomocí LAN případně pomocí wi-fi umožňuje IT oddělení neustálý dohled nad aktuální situací a vzdálenou správu.

Použité technologie

  • průmyslové vážní terminály VITUS
  • OS Microsoft Windows 7 Professional
  • vážní SW DINI TOOLS + kalibrační SW
  • API knihovny v prostředí Windows (SAP)
  • vážní indikátory SOHNLE
  • průmyslové skenery Motorola

Možnost v reálném čase sledovat veškeré vstupy a výstupy z výroby

Top