Seminář INDUSTRY 4.0 ANEB CHYTRÁ TOVÁRNA


Příspěvek zveřejněn: 13.6.2017

Dne 8. 6. 2017 se v sídle naší společnosti v Ostravě uskutečnil seminář s tematickým názvem INDUSTRY 4.0 ANEB CHYTRÁ TOVÁRNA. Že jde o žhavé a aktuální téma také potvrdil nebývalý zájem o tento seminář, kdy jsme maximálně využili kapacitu naší velké zasedací místnosti. V počtu přes 25 účastníků jsme strávili společné dopoledne zakončené chutným obědem.

Seminář sestával ze 3 tematických bloků, prezentovaných produktovými specialisty. První část účastníkům představila aktuální trendy na poli průmyslového hardwaru a jeho úlohy v rámci konceptu tzv. „chytré továrny“. V druhé části jsme prezentovali výrobně informační systém pro Průmysl 4.0 – produkt z kategorie MES/MOM – software iMPROVE iT! a to zejména ve vztahu k efektivitě současné průmyslové výroby. Posledním, ale neméně zajímavým blokem bylo představení jednoho z nejmodernějších RTLS systémů na bázi UWB technologie, u kterého jsme se zaměřili na digitalizaci pohybu (osob, materiálu, výrobků) v reálném čase.

Po prezentacích jsme se věnovali vystaveným HW a SW produktům, které si měli účastníci možnost naživo vyzkoušet a doptat se na různé podrobnosti, které je aktuálně zajímaly. Nad produkty jsme také živě diskutovali o reálných projektech a zkušenostech z praxe.

Za společnost AutoCont IPC hodnotíme akci jako velmi povedenou a těšíme se na další setkání, které proběhne na podzim v Praze.

Top