Snadný vzdálený přístup k vašim strojům


Příspěvek zveřejněn: 10.6.2020

Moxa Remote Control Panel

Jedná se o snadný vzdálený přístup k vaším strojům (PLC, HMI) a automatizační struktuře, který vám pomůže snížit nutnost servisních návštěv na místě, zlepší dostupnost služeb, zvýší produktivitu a díky toho ušetří čás a další náklady. Řešení Moxa Remote Connect (MRC) a MRC Quick Line Service zaručují novou úroveň zabezpečení, snadného používání a flexibility v rámci vzdáleného přístupu.

Zabezpečený vzdálený přístup MRC poskytuje silné šifrování dat a bezpečné tunelování mezi místním a vzdáleným systémem. Není zapotřebí složitě konfigurovat VPN / firewall, což umožňuje bezpečně a flexibilněji spravovat vzdálená připojení.

Pro rychlý a jednoduchý začátek, můžete využít naši připravenou bezplatnou službu Quick Link Service MRC a získat tak:

 • 5 let bezplatného přístupu na server MRC
 • 5 souběžných online připojení
 • 5 GB dat měsíčně

Můžete si ovšem také vytvořit vlastní skoukromý portál MRC serveru. Čtěte dál pro více informací.

1

Automatická konfigurace

 • Plug-and-play instalace pro snadné nastavení a správu
 • Není potřeba znalost VPN
2

Chytré mapování IP adres

 • Nevyžaduje žádně změny v lokálním síťovém nastavení
 • Inteligentní mapování IP adres pro zamezení chyb
3

Přátelské k firewallu

 • Nevyžaduje žádné změny ve Firewall nastavení
 • Podpora stávající bezpečnostní IT politiky
4

Inteligentní ochrana

 • Pro zajištění větší ochrany dat a zařízení, povolte přístup pouze schváleným zařízením
 • Řízení vzdáleného přístupu na vyžádání
5

Bezpečné tunelování

 • Prevence úniku dat pomocí End-To-End šifrování
 • Podporuje všesměrové vyhledávání PLC softwaru
6

Flexibilní připojení

 • Podporuje různá připojení, včetně síťových infrastruktur typu 1:1, 1:X, X:X, síť:síť

Klíčové vlasnosti

11

Snadná implementace

Přeskočte složité nastavování firewallu a rekonfigurace IP adres. Moxa Remote Connect (MRC) vám umožňuje snadné nasazení vzdáleného přístupu pro vaše stroje, bez rozsáhlých znalostí IT, čímž optimalizuje pracovní vytížení technika a vylepšuje vaše služby.

22

Zvýšené zabezpečení

Díky End-To-End šifrování a pokročilé správě přístupu, které MRC poskytuje, jsou vaše data chráněny vůči všem neautorizovaným subjektům.

33

Flexibilní konektivita

Moxa Remote Connect (MRC), je navržen tak, aby podporoval nejrůznější uživatelské scénáře a aplikace, což umožňuje splnit různé komunikační požadavky, zvětšuje tak flexibilitu a škálovatelnosti připojení.

Registrujte svou MRC bránu pro získání přístupu k MRC Quick Link

Moxa poskytuje uživatelům MRC brány možnost použít MRC Quick Link (rychlé propojení). MRC Quick Link může být aktivován registrováním vaší MRC brány na licenčním portálu společnosti Moxa. Jakmile je brána zaregistrována a MRC Quick Link je aktivováno, zpřistupní se uživateli pět souběžných pět online uzlů současně s 5GB daty pro Quick Link každý měsíc.

Podívejte se na video, kde najdete podrobný průvodce registrací účtů pro MRC Quick Link.

Registrujte sériové číslo své MRC brány na licenčním portálu spol. Moxa.

Po registraci obdržíte informace, ohledně vašeho bezplatného MRC serveru, na emailovou adresu registrovanou na moxa.com.

Začněte spravovat své vzdálené přístupy. Každý bezplatný účet má 5 letou licenci, 5 souběžných připojení a 5 GB dat určených pro správu.

Top